بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ناشناس

درباره

سن: ۲۰
ملیت: ايران
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵
محل: خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل; لواط به عنف
سن در زمان ارتکاب جرم انتسابی: ۲۰

ملاحظات

خبر اعدام  یک فرد ناشناس به همراه یک متهم دیگر این پرونده، از سوی منابع متعددی از جمله  روزنامه کیهان (۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵)، روزنامه شرق (۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵)، خبرگزاری فارس (۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵) و خبر جنوب (۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۵) منتشر شد. بنابر اطلاعات موجود، پرونده این شخص در ارتباط با  تجاوز و قتل یک نوجوان ۱۲ ساله در خرم آباد در فروردین ماه ۱۳۸۵ بوده است.

به گفته رئیس دادگستری لرستان، پرونده این شخص و متهم دیگر این پرونده به خاطر حساسیت ویژه پرونده و جریحه دار شدن احساسات مردم، به صورت خارج از نوبت بررسی شد و حکم یک ماه پس از وقوع جرم اجرا شد.

دستگیری و بازداشت

کارآگاهان اداره آگاهی خرم‌آباد این فرد ناشناس را در ۲۱ فروردین ۱۳۸۵ و در جریان تحقیقات مربوط به ناپدید شدن یک نوجوان ۱۲ ساله به نام «کامران» دستگیر کردند (کیهان). در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت او اطلاع بیشتری در دست نیست.

دادگاه

دادگاه کیفری خرم‌آباد، این شخص را به صورت خارج از نوبت محاکمه کرد. اطلاع دقیقی درباره جزئیات جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

اتهام عنوان شده علیه این شخص «تجاوز به عنف و قتل» بود. بنابه گزارش خبرگزاری فارس، وی متهم شد که به همراه متهم دیگر پرونده، مقتول را به کوه برده و پس از تجاوز به عنف، وی را به قتل رساندند.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

بر اساس اطلاعات موجود، اعترافات این شخص در کنار پیدا شدن جسد مقتول و شهادت کسانی که روز ناپدید شدن مقتول، او را همراه با دو متهم پرونده دیده بودند، مبنای صدور حکم دادگاه بوده است.

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

از دفاعیات این شخص اطلاعی در دست نیست. فرآیند دادرسی و اجرای حکم این پرونده خارج از فرآیند عادی رسیدگی و در یک ماه به پایان رسید.

حکم

دادگاه کیفری خرم‌آباد این شخص را به اعدام محکوم کرد و حکم به تایید شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور رسید (کیهان). این شخص به همراه متهم دیگر این پرونده در ساعت ۹ صبح روز ۲۳ اردیبهشت  ۱۳۸۵در تقاطع خیابان ناصرخسرو خرم آباد در ملاعام به دار آویخته شد . 

تصحیح و یا تکمیل کنید