بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ضرغام جهانگیری

درباره

سن: ۲۷
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
محل: زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: اتهام نامعلوم
سن در زمان ارتکاب جرم: ۲۲

ملاحظات

خبر اعدام آقای ضرغام جهانگیری، به همراه چهار نفر نفر دیگر در سایت فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران و به همراه سه نفر دیگر در سایت انسانیت، مرکز خبرها و اطلاع رسانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، انتشار یافت (٢٨ فروردین ١٣٩٣). او اهل میناب بود.

دستگیری و بازداشت

آقای جهانگیری به مدت پنج سال در زندان بندرعباس زندانی بود. روز چهارشنبه ٢٧ فروردین ١٣٩٣ او را به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. اما در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.

دادگاه

از جلسه یا جلسات دادگاه آقای جهانگیری اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات آقای جهانگیری اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای جهانگیری نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای جهانگیری اطلاعی در دست نیست.

حکم

آقای ضرغام ‌جهانگیری در روز پنج شنبه ٢٨ فروردین ١٣٩٣ به همراه سه نفر دیگر در زندان مرکزی بندرعباس به دار آویخته شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید