بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

سیروس مقدس

درباره

سن: ۱۹
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۱ تیر ۱۳۶۰
محل: اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: چاپ/پخش اعلامیه; ضد انقلاب; ضد انقلاب

ملاحظات

خبر اعدام آقای سیروس مقدس و پنج نفر ديگردر روزنامه جمهوري اسلامي منتشرشد (١٤ تیر ١٣٦٠). در ارتباط با این خبر، دادگاه انقلاب اسلامی اهوازاطلاعیه ای در اختیار خبرگزاری پارس قرار داد که بخشی از آن یدین شرح است: "...گروههای ضد خلقی دست به جنایتی زده اند که در تاریخ سابقه ندارد. این مزدوران پست تحت عناوین مجاهد خلق و چریک فدایی خلق و پیکار طبقه کارگر دست به دست دشمن این مملکت داده و به پیروی از نقشه های شوم آمریکای جهانخوار اعلام قیام مسلحانه بر علیه جمهوری اسلامی ایران کرده اند...."

خبر این اعدام همچنین در ضمیمه ی شماره ی ۲۶۱ نشریه ی مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۴ به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروههای سیاسی مخالف رژیم بوده اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳۶٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده اند.

اطلاعات دیگر درباره ی آقای مقدس از طریق فرم الکترنیکی از طرف فردی آشنا با این مورد به بنیاد برومند فرستاده شده است.

دستگیری و بازداشت

بنا بر گزارش فرم، آقای مقدس در اهواز برای پخش اعلامیه دستگیر شده است. اطلاع دیگری در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

آقای مقدس و سه متهم دیگر به طور جمعی به جرم "قیام مسلحانه بر علیه جمهوری اسلامی ایران" در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محاکمه شدند. در متن این خبر و اطلاعیه نقل شده در ادامه آن ذکری از اتهامات مشخص تک تک افراد به میان نیامده است.

مدارک و شواهد

اطلاعی درمورد شواهد و مدارک ارائه شده بر علیه متهم در دست نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی اهواز آقای مقدس را به اعدام محکوم کرد. حکم اعدام در ساعت یک و چهل و پنج دقیقه صبح به اجرا در آمد.

تصحیح و یا تکمیل کنید