بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۱۰۱ – ۱۶۱۵۰ از ۲۶۳۵۰
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ اردیبهشت ۱۳۷۷ — خرداد ۱۳۷۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۸ خرداد ۱۳۷۷؛ نجف، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۰ تیر ۱۳۷۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ مرداد ۱۳۷۷؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳ شهریور ۱۳۷۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح سرد؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۷؛ گلدشت، کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح سرد؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۷؛ گلدشت، کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۸ آبان ۱۳۷۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح سرد؛ ۱ آذر ۱۳۷۷؛ خیابان سعدی، خیابان هدایت، کوچه مراد‌زاده، پلاک ۱۸، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح سرد؛ ۱ آذر ۱۳۷۷؛ خیابان سعدی، خیابان هدایت، کوچه مراد‌زاده، پلاک ۱۸، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح سرد؛ ۱۲ آذر ۱۳۷۷؛ بیابان‌های امین‌آباد، شهرری، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ آذر ۱۳۷۷؛ روستای بادامک، شهريار، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ دی ۱۳۷۷؛ شبستر، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ دی ۱۳۷۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ دی ۱۳۷۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ دی ۱۳۷۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ فروردین ۱۳۷۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ فروردین ۱۳۷۸؛ جماران، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: بمب‌گذاری؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۸؛ منطقه بوب‌الشام، منطقه الشعب، بغداد، عراق
نحوه کشته‌شدن: بمب‌گذاری؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۸؛ منطقه بوب‌الشام، منطقه الشعب، بغداد، عراق
نحوه کشته‌شدن: بمب‌گذاری؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۸؛ منطقه بوب‌الشام، منطقه الشعب، بغداد، عراق
نحوه کشته‌شدن: بمب‌گذاری؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۸؛ منطقه بوب‌الشام، منطقه الشعب، بغداد، عراق
نحوه کشته‌شدن: بمب‌گذاری؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۸؛ منطقه بوب‌الشام، منطقه الشعب، بغداد، عراق
نحوه کشته‌شدن: بمب‌گذاری؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۸؛ منطقه بوب‌الشام، منطقه الشعب، بغداد، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ خرداد ۱۳۷۸؛ کوی سنجک، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ شهریور ۱۳۷۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ مهر ۱۳۷۸؛ رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ مهر ۱۳۷۸؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ آبان ۱۳۷۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ دی ۱۳۷۸ — بهمن ۱۳۷۸؛ استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ دی ۱۳۷۸ — بهمن ۱۳۷۸؛ زندان مرکزی تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ رامسر، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ زندان مرکزی (دریا)، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ زندان مرکزی (دریا)، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ زندان مرکزی (دریا)، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ استان مازندران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.