بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۳۴۵۱ – ۳۵۰۰ از ۲۵۴۱۱
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۵؛ زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۴؛ زندان دیزل آباد، باختران، استان باختران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۳؛ زندان قزل حصار، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۸؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ آبان ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۸۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۱؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ اسفند ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۶۳؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آبان ۱۳۶۱؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۸۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ آبان ۱۳۶۰؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۹۵؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۶ اسفند ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۱ — دی ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۶۷؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۵ — بهمن ۱۳۷۵؛ سميرم، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ تیر ۱۳۵۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ آبان ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ دی ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ شهریور ۱۳۶۰؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۱؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۸۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.