بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۳۴۰۱ – ۳۴۵۰ از ۲۵۴۱۶
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۲؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۳؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ دی ۱۳۶۰؛ آغاجاری، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۳ — بهمن ۱۳۶۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آذر ۱۳۶۳؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۹ اسفند ۱۳۸۹؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ آذر ۱۳۶۳؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ آذر ۱۳۶۳؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ قارنا، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ دی ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۲؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۶ — ۱۳۸۷؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۲؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ اسفند ۱۳۶۱؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ بهمن ۱۳۶۲؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۲؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ اسفند ۱۳۶۳؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ خرداد ۱۳۶۲؛ محلات، استان مرکزی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.