بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۵۵۱ – ۲۴۶۰۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مهر ۱۳۹۵؛ ايران، زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ تیر ۱۳۸۳؛ ايران، دهلران، استان ايلام
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آبان ۱۳۹۷؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۷۵؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مهر ۱۳۹۱؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ ايران، زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ ايران، زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۹۵؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران، قائم شهر، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مهر ۱۳۹۴؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ دی ۱۳۹۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ آرژانتین، بوئنوس ايرس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ ايران، زندان گنبد کاووس، گنبد کاووس، استان گلستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵؛ ايران، زندان زابل، زابل، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۹۴؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ اسفند ۱۳۵۷؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ايران، زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ ايران، بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۹۵؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آذر ۱۳۸۷؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ دی ۱۳۹۹؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ ايران، بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ ايران، بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵؛ ايران، تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ ايران، بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۸؛ ايران، کرمانشاه، استان کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ ۵ شهریور ۱۳۵۸؛ ايران، فرودگاه سنندج، سنندج، استان کردستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۸۹؛ ايران، بروجرد، استان لرستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ فروردین ۱۳۹۴؛ ايران، کرج، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ دی ۱۳۶۲؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۵؛ ايران، بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، کازرون، استان فارس

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.