بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۶۵۱ – ۲۴۷۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ مرداد ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران، سقز
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ شهریور ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مرکزی سلماس، سلماس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷؛ استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۸۶؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، ماکو
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ تیر ۱۳۵۸؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اسفند ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۳ شهریور ۱۳۵۹؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۹؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۹ دی ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ تیر ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ دی ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۹۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ تیر ۱۳۵۸؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۸ تیر ۱۳۵۸؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: سنگسار؛ ۳ اسفند ۱۳۶۷؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.