بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۱۵۱ – ۱۷۲۰۰ از ۲۶۱۶۳
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۹۹؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۹۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ خرداد ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ زندان شهربانی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ تیر ۱۳۶۲؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۳ — مرداد ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۳ — بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ مهر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۹۲؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۶۰؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۰؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۹ شهریور ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۵ تیر ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح سرد؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۰؛ فرانسه، سورن
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ تیر ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۸۶؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آبان ۱۳۶۷؛ خدا آفرین، لاريجان، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۰؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ فروردین ۱۳۵۸؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی، اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰؛ شاهرود، استان سمنان، ايران، زندان شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آذر ۱۳۹۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۰؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ زندان شهربانی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.