بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۷۰۱ – ۱۵۷۵۰ از ۲۵۴۱۷
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۰ — اردیبهشت ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۸۹؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ خرداد ۱۳۹۶؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۹۴؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ شهریور ۱۳۵۸؛ مريوان، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ آذر ۱۳۶۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۲؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ سردشت، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۶۴؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸؛ زندان قم، قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۲ تیر ۱۳۶۸؛ وين، اتريش
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ شهریور ۱۳۶۰؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۹۹؛ زندان نقده، نقده، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ تیر ۱۳۶۵؛ اشنویه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ خرداد ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ آبان ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۶ آذر ۱۳۶۱؛ مريوان، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۸۱؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۵ دی ۱۳۹۶؛ زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ فروردین ۱۳۶۳؛ استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۷۱ — فروردین ۱۳۷۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۹۵؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۶۱؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ شهریور ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۰؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۱ — مهر ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ ماهشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۲ فروردین ۱۳۷۵؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ آبان ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مهر ۱۳۸۱؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۹۵؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.