بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۷۰۱ – ۱۵۷۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۶۷ — تیر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۸۵؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۹۵؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، ورامين
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ اسفند ۱۳۶۵؛ استان کردستان، ايران، سنندج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران، باختران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ آذر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ دی ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران، مريوان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ آذر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۱ — اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ شهریور ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۹۰؛ استان زنجان، ايران، قزوين
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ دی ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۴ آبان ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، آمل
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ تیر ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح سرد؛ ۱۳ دی ۱۳۵۹؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۶۲؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، ساری
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، آغاجاری
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، شوشتر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح سرد؛ ۱۸ مرداد ۱۳۷۱؛ بن، آلمان، خیابان ریمن، پلاک ۶۱
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ اردیبهشت ۱۳۷۷ — خرداد ۱۳۷۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶؛ استان اصفهان، ايران، زندان دستگرد، دستگرد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۹۵؛ استان مازندران، ايران، زندان نوشهر، نوشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، شيروان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۸۳؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران، باختران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.