بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۷۵۱ – ۱۵۸۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان زنجان، ايران، قزوين
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳ بهمن ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۹۹؛ استان لرستان، ايران، زندان مرکزی، بروجرد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ خرداد ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، ميانه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۲ — تیر ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، ميانه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان مازندران، ايران، گنبد کاووس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، مسجد سليمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ مهر ۱۳۹۱؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ بهمن ۱۳۷۵؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ تیر ۱۳۶۲ — مرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۲۱ دی ۱۳۷۵؛ استان اصفهان، ايران، اداره اطلاعات سپاه پاسداران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۶ خرداد ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۸؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۴ شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۶۱؛ استان زنجان، ايران، قزوين
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ تیر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ دی ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۹ مهر ۱۳۶۰؛ استان باختران، ايران، باختران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ بهمن ۱۳۷۴؛ استان کردستان، ايران، سقز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۱؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ خرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان باختران، ايران، باختران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۴ دی ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۶۱ — تیر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۹ مهر ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.