بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۷۵۱ – ۱۵۸۰۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۱ — شهریور ۱۳۶۱؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ مهر ۱۳۶۰؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مهر ۱۳۷۹؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۲ — مرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آذر ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۴؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ بهمن ۱۳۸۲؛ استان مازندران، ايران، بندر گز
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، بندر انزلی
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آبان ۱۳۹۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲ بهمن ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۷ — ۱۳۶۸؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۱ — بهمن ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، رامسر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آذر ۱۳۶۳؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۸ تیر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ مرداد ۱۳۶۲؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۲ تیر ۱۳۶۱؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۱ آذر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.