بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۶۰۱ – ۱۵۶۵۰ از ۲۵۱۳۸
اعدام: تيرباران؛ ۳ بهمن ۱۳۶۱؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مهر ۱۳۵۸؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳؛ زندان آمل، آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۶۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۲؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ دی ۱۳۶۰؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ آذر ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۸۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۸۷؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۲ تیر ۱۳۶۸؛ وين، اتريش
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اسفند ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۲ آبان ۱۳۶۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مهر ۱۳۸۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۱ — شهریور ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ مهر ۱۳۶۰؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مهر ۱۳۷۹؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.