بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۴۵۱ – ۱۰۵۰۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ بهمن ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مهر ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ استان مازندران، ايران، زندان ساری، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ آذر ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۹۳؛ استان مازندران، ايران، زندان آمل، آمل
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۹؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آبان ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، داراب
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ تیر ۱۳۹۱؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۹۳؛ استان قم، ايران، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۱؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۹۱؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، صومعه سرا
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۹۲ — بهمن ۱۳۹۲؛ استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ خرداد ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ دی ۱۳۹۶؛ استان مازندران، ايران، زندان بابل، بابل
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ بهمن ۱۳۹۲؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۹۵؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ دی ۵، ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ تیر ۱۳۹۲؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، گچساران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آبان ۱۳۹۰؛ استان قم، ايران، زندان قم، قم
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۸۶ — تیر ۱۳۸۶؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ دی ۱۳۹۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، طبس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان گلستان، ايران، زندان مرکزی گرگان، گرگان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ دی ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۸۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۵ — ۱۳۸۶؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۸۲؛ استان خوزستان، ايران، زندان مرکزی، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ بهمن ۱۳۹۱؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۹۲؛ استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۲؛ استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۸۶؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۹۴؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.