بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۶۰۱ – ۱۰۶۵۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ آذر ۱۳۶۳؛ ايران، بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۲؛ ايران، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آذر ۱۳۶۲؛ ايران، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۰ آبان ۱۳۶۲؛ ايران، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۸۶؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۹۴؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۸۸؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مرداد ۱۳۹۳؛ ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند، خراسان جنوبی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ ايران، گنبد کاووس، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵؛ ايران، زندان زابل، زابل، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۸۹؛ ايران، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۹۵؛ ايران، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۶۶؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مرداد ۱۳۹۶؛ ايران، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، استان خوزستان
اعدام: تيرباران؛ ۵ آبان ۱۳۶۰؛ ايران، مهاباد، استان آذربايجان غربی
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ بهمن ۱۳۶۱؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ فروردین ۱۳۶۱؛ ايران، باختران، استان باختران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۴؛ ايران، زندان زابل، زابل، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ ايران، خرمشهر، استان خوزستان
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۱؛ ايران، کرمانشاه، استان کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ آبان ۱۳۶۰؛ ايران، همدان، استان همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ فروردین ۱۳۶۴؛ ايران، بانه، استان کردستان
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۹۲؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ شهریور ۱۳۶۱؛ ايران، سنندج، استان کردستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ مرداد ۱۳۶۱؛ ايران، سنندج، استان کردستان
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، کرج، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۸۹؛ ايران، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ تیر ۱۳۵۸؛ ايران، قزوين، استان زنجان
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۵ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۶۷ — مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۹؛ ايران، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ مرداد ۱۳۵۸؛ ايران، آبادان، استان خوزستان
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ تیر ۱۳۶۰؛ ايران، قائم شهر، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ فروردین ۱۳۶۲؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۹۶؛ ايران، زندان میاندواب، مياندوآب، استان آذربايجان غربی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ شهریور ۱۳۹۲؛ ايران، دهدشت، استان کهگيلويه و بويراحمد
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.