بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمود دهناد

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱ شهریور ۱۳۵۸
محل: سر پل ذهاب، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: مقاومت در مقابل انقلاب/ انسداد راه خدا; مفسد فی‌الارض

ملاحظات

خبر اعدام سرگرد محمود دهناد و یک نفر دیگر توسط خبرنگار روزنامه کیهان در قصر شیرین گزارش شد (١ شهریور ١٣۵٨). خبر این اعدام همچنین توسط شخصی آشنا با ایشان از طریق فرم الکترونیکی به بنیاد برومند ارسال شد.

آقای محمود دهناد فرزند احمد متولد سال ۱۳۱۳ و سرگرد ژاندارمری در قصر‌شیرین و سرپل ذهاب بود. او متاهل و دارای سه فرزند دختر بود.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت آقای دهناد در دست نیست.

دادگاه

بر اساس گزارش، دادگاه در پادگان ابوذر سر پل ذهاب تشکیل شد. دادگاه آقای دهناد توسط آیت‌الله خلخالی و تنها بیست دقیقه طول کشید.

اتهامات

سرگرد دهناد به "سرکوبی انقلابیون سر پل ذهاب" متهم بود. بر اساس اطلاعات فرم الکترونیکی اتهام آقای دهناد «ضد‌انقلاب» بود.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای دهناد نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای دهناد اطلاعی در دست نیست.

حکم

حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی سرگرد دهناد را "مفسد فی الرض" و "محارب با خدا" شناخت و به اعدام محکوم کرد. حکم اعدام سحرگاه به اجرا درآمد.

تصحیح و یا تکمیل کنید