بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۵۰۱ – ۸۵۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ مرداد ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ فروردین ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۱؛ کراچی، پاکستان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ شهریور ۱۳۶۲؛ دانمارک
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ آذر ۱۳۸۰؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ مرداد ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، زندان دزل آباد، پاوه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان سمنان، ايران، سمنان
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ مرداد ۱۳۵۸؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ آبان ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مهاباد
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۱ مرداد ۱۳۶۷؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، شهر کرد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۵۹؛ استان گيلان، ايران، لنگرود
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۵ شهریور ۱۳۶۰؛ استان سمنان، ايران، سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ دی ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ تیر ۱۳۵۹؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ دی ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۵۸؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، مسجد سليمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مهر ۱۳۹۴؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۹۱؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲ تیر ۱۳۹۳؛ استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان سمنان، ايران، زندان شاهرود، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، دزفول

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.