بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۵۰۱ – ۸۵۵۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مهر ۱۳۹۱؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۱؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۹۲؛ ايران، زندان کارون، اهواز، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آذر ۱۳۹۲؛ ايران، گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ خرداد ۱۳۹۵؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۹۵؛ ايران، زندان ساری، ساری، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۹۵؛ ايران، قزوين، استان زنجان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، سنندج، استان کردستان
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷؛ ايران، آبادان، استان خوزستان
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۱؛ ايران، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ آبان ۱۳۶۱؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ خرداد ۱۳۵۸؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۸؛ ايران، استان خوزستان
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۲؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۲؛ ايران، استان فارس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۲؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ بهمن ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۵۸؛ ايران، يزد، استان يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۸؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ ايران، ساوه، استان مرکزی
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، آمل، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ مرداد ۱۳۵۹؛ ايران، خرم آباد، استان لرستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ مرداد ۱۳۵۸؛ ايران، آبادان، استان خوزستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ شهریور ۱۳۵۹؛ ايران، استان يزد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ ايران، آمل، استان مازندران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۳ مرداد ۱۳۵۹؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ فروردین ۱۳۶۲؛ ايران، سنندج، استان کردستان
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۱؛ پاکستان، کراچی
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ شهریور ۱۳۶۲؛ دانمارک
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران، تهران، استان تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.