بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد اسماعیل جهانبخش

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۹ مرداد ۱۳۵۸
محل: شهرضا، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص
اتهامات: قتل و/يا قتل مسلمانان و /يا مبارزين