بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۵۰۱ – ۵۵۵۰ از ۲۶۱۵۲
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ آبان ۱۳۹۴؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۹۳؛ جيرفت، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۹۳؛ زندان چابهار، چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۹۳؛ زندان چابهار، چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۹ دی ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ تیر ۱۳۵۸؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ تیر ۱۳۵۸؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۷؛ ياسوج، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ اسفند ۱۳۶۲؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ دی ۱۳۵۸؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اسفند ۱۳۶۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۹۳ — ۱۳۹۴؛ قصر شيرين، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ آذر ۱۳۶۳؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۹۴؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آذر ۱۳۹۵؛ زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۶۰؛ گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۲؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۸۶؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۱ — ۱۳۹۲؛ قزوین، استان قزوین، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ مرداد ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۴ اسفند ۱۳۷۴؛ کراچی، پاکستان
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۷۲ — آبان ۱۳۷۲؛ رودان، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۹۹؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ آذر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۰؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مهر ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ آبان ۱۳۶۰؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ تیر ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۹؛ زندان دستگرد، دستگرد، استان اصفهان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ دی ۱۳۷۶؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.