بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۴۵۱ – ۵۵۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ بهمن ۱۳۸۷؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ بهمن ۱۳۸۷؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ بهمن ۱۳۸۷؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ خرداد ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ دی ۱۳۹۳؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آبان ۱۳۹۲؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ تیر ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ آذر ۱۳۶۱؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۹ فروردین ۱۳۶۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آذر ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ قم، استان قم، ايران، زندان قم
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۸۷؛ قم، استان قم، ايران، زندان قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ قم، استان قم، ايران، زندان قم
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ تیر ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مرداد ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اردیبهشت ۱۳۶۲ — خرداد ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ آبان ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ فروردین ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۵ بهمن ۱۳۶۳؛ ملاير، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ دی ۱۳۹۵؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ تیر ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۴ تیر ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۹۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ تیر ۱۳۶۱؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ دی ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.