بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۳۵۱ – ۵۴۰۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ اسفند ۱۳۶۲؛ استان گيلان، ايران، رودسر
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۳ دی ۱۳۵۸؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اسفند ۱۳۶۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ آذر ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۹۴؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آذر ۱۳۹۵؛ زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۶۰؛ گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۲؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۸۶؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۱ — ۱۳۹۲؛ قزوین، استان قزوین، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ مرداد ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱۴ اسفند ۱۳۷۴؛ کراچی، پاکستان
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۷۲ — آبان ۱۳۷۲؛ رودان، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ آذر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، رامسر
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مهر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۱ آبان ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رودسر
اعدام: تيرباران؛ ۷ تیر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۹؛ زندان دستگرد، دستگرد، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ مرداد ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران، سقز
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۲؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مهر ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۹۴؛ زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۸۷؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۲ — آبان ۱۳۶۲؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ شهریور ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران، سنندج

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.