بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

امیر باقری

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۳ مهر ۱۳۶۰
محل: بروجرد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

اطلاعات در باره آقای امیر باقری از يادنامه در كتاب "شهيدان ما در راه آزادى" از انتشارات راه كارگر تهیه شده است. وی متولد درود ودانشجوی دانشگاه صنعتی تهران بود. پس از انقلاب مدتی هوادار چريكهاى فدايي خلق بود و سپس به سازمان کارگران انقلابی ایران- راه كارگر پيوست. در سال ١٣٥٩برای مدت كوتاهى دستگير شد.

"راه کارگر" یا "سازمان کارگران انقلابی ایران" در تیرماه ١٣٥٨ اعلام موجودیت کرد. این سازمان از افرادی از گروه های مختلف چپ گرا تشکیل شد که مشی چریکی را رد کرده و طرفدار مبارزه سیاسی بودند و خود را مارکسیست ـ لنینیست، طرفدار انقلاب سوسیالیستی و حاکمیت طبقه کارگر معرفی می‌کردند. تفاوت آنها با حزب توده (حزب کمونیست طرفدار شوروی) بر سر مخالفت با جمهوری اسلامی و رهبری خمینی بود.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست. به نوشته یادنامه مذکور، آقای امیر باقری در تابستان ١٣٦٠ دستگیر شد و حدود سه ماه تا زمان اعدامش در زندان بروجرد بود.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای امیر باقری اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. آقای امیر باقری روز سوم مهر ١٣٦٠ در زندان بروجرد تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید