بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

هوشنگ عطاریان

درباره

سن: ۴۳
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۶ اسفند ۱۳۶۲
محل: ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: جاسوسی يا فعاليت به نفع يک دولت بيگانه; اقدام عليه امنيت ملی; پندار و/يا گفتار ضدانقلابی; خيانت

ملاحظات

سرهنگ هوشنگ عطاریان یکی از۲۸۲ نفریست که نامش در گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به تاریخ ۱۳ نوامبر ۱۹۸۵منتشر شده است. این گزارش حاوی لیستی است تحت عنوان "اشخاصی که گفته می شود خودسرانه یا بدون محاکمه در جمهوری اسلامی اعدام شده اند: ۱۹۸۴-۱۹۸۵".

اطلاعات تکمیلی درباره اعدام سرهنگ عطاریان از طریق دو فرم الکترونیکی توسط افرادی آشنا با این مورد به بنیاد برومند فرستاده شده است. بنا براین اطلاعات، سرهنگ عطاریان، فرزند علی، متولد ۱۳۲۰ در همدان بود. وی متاهل و دارای چهار فرزند بود. او سرهنگ نیروی زمینی ارتش بود و در اولین هفته های جنگ ایران و عراق نقش مهمی در دفاع از ایران بازی کرد. ‌در گزارش جنگی جمهوری اسلامی در آن ایام آمده است: «بعد از ظهرامروز سرهنگ عطاریان قصر شیرین را بازپس ستاند و در جبهه غرب کشور ۸۰ تانک دشمن را نابود کردند و نیروهای ما رادیو و تلویزیون را باز پس گرفتند».

دستگیری و بازداشت

بنابر اطلاعات مندرج در فرم الکترونیکی، سرهنگ عطاریان در ستاد ارتش دستگیر ودر زندان حشمتیه ارتش بازداشت شد. وی ازتماس با خانواده و از داشتن وکیل مدافع محروم بود.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

بر اساس فرم ارسالی، دلیل بازداشت سرهنگ عطاریان " دگراندیشی سیاسی" و اتهامات وی"عامل نفوذی دشمن" و "شرکت در کودتا" بود.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

سرهنگ عطاریان از داشتن وکیل مدافع محروم بود و بر طبق اطلاعات یکی از فرم ها ی الکترونیکی، دلیل اصلی اعدام وی دگراندیشی سیاسی بود.

حکم

سرهنگ عطاریان در تاریخ ٦ اسفند ١٣٦٢ در جبهه غرب اعدام شد. جنازه وی را به خانواده تحویل ندادند.

تصحیح و یا تکمیل کنید