بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۸۰۱ – ۱۶۸۵۰ از ۲۶۲۴۴
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ زندان ورامین، ورامين، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۸۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۸۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۸۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۸۲؛ ايلام، استان ايلام، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۸۲؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ بهمن ۱۳۸۲؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۸۲؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۸۲؛ ايلام، استان ايلام، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۸۲؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۸۲؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۸۲؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ بهمن ۱۳۸۲؛ بندر گز، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ بهمن ۱۳۸۲؛ بندر گز، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ اسفند ۱۳۸۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ اسفند ۱۳۸۲؛ مرودشت، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۸۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ اسفند ۱۳۸۲؛ بانه، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ اسفند ۱۳۸۲؛ بانه، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۸۲؛ زندان مرکزی، اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ فروردین ۱۳۸۳؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۳؛ استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ نجف آباد، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ نجف آباد، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ میدان اسد‌آبادی، خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: ؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۳ — خرداد ۱۳۸۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۸۳؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۸۳؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۸۳؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۸۳؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۸۳؛ فومن، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۸۳؛ فومن، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۸۳؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ تیر ۱۳۸۳؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ تیر ۱۳۸۳؛ فلکه ویلا‌شهر، نجف آباد، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ تیر ۱۳۸۳؛ نجف آباد، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ تیر ۱۳۸۳؛ دهلران، استان ايلام، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۸۳؛ سراوان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ مرداد ۱۳۸۳؛ کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۳؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۳؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.