بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

رستم تاجیک

درباره

سن: ۲۰
ملیت: افغانستان
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۹ آذر ۱۳۸۴
محل: اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل
سن در زمان ارتکاب جرم انتسابی: ۱۶

ملاحظات

اطلاعات درباره آقای رستم تاجیک تبعه افغانستان از این منابع اتخاذ شده است: سایت روزنامه کیهان (١۵ آذر ١٣٨۴)، سایت آفتاب به نقل از روزنامه همشهری (١۶ آذر)، نامه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد اعدامهای فراقضایی، خود سرانه و یا شتابزده، فیلیپ آلستون، مورخ ١٧ آذر ١٣٨۴ (منتشر در تاریخ ١٩ اسفند ١٣٨۵، A/HRC/4/20/Add.1)، سایت روزنامه جوان و روزنامه همشهری (٢٠ آذر ١٣٨۴) و وبسایت سازمان عفو بین‌الملل (٢١ آذر).

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، ضمن ابراز تاسف از عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و نیز پاسخ ندادن دولت به نامه‌های او درباره آقای تاجیک و حداقل ٣٠ نفر دیگر، اظهار داشت که اعدام آقای تاجیک و سایر بزه کاران زیر ١٨ سال با تعهدات بین المللی ایران مغایرت دارد. او بار دیگر از دولت ایران خواست که جزییات افراد محکوم به مرگ را، که در زمان ارتکاب به جرم، کمتر از ١٨ سال داشته‌اند، برای او بفرستند. آقای آلستون اضافه کرد که طبق ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک، دولتها موظفند حق زندگی برای کودکان را محترم بشمرند و "حداکثر امکانات را برای بقا و پیشرفت کودکان تضمین" کنند. او همچنین اظهار داشت که بر اساس ماده ٣٧(الف) همین کنوانسیون و نیز ماده ۶ (بند ۵) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام در مورد افراد زیر ١٨‌سال ممنوع اعلام شده است. وی یادآوری کرد که نماینده جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ١۵ اسفند ١٣٨٣، به کمیساریای عالی حقوق بشر اعلام کرده بود که "در سالهای اخیر صدور حکم اعدام در مورد افراد زیر ١٨ سال متوقف شده است و هیچ نوجوانانی اعدام نشده است. منع قانونی مجازات اعدام در مورد افراد زیر سن قانونی، به لایحه دادگاه اطفال افزوده شده و برای تصویب به مجلس فرستاده شده است."

دستگیری و بازداشت

بر اساس اطلاعات موجود، متهم پس از ارتکاب جرم متواری شد و پلیس وی را در تاریخ ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٠ در قزوین شناسائی و دستگیر کرد.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست، جز این که آقای تاجیک در شعبه نهم دادگاه عمومی اصفهان محاکمه شد.

اتهامات

در مورد اتهام عنوان شده علیه آقای رستم تاجیک روزنامه‌ها روایتهای مختلفی نقل کرد‌ه‌اند. روزنامه جوان می‌نویسد: "وی در سال ۸۰ در محله باقوشخانه اصفهان، مرد افغان دیگرى را به قتل رسانده بود". اما روزنامه‌های همشهری و کیهان اتهام وی را قتل یک زن جوان به نام نفیسه رفیعی که در جریان سرقت از خانه مقتول در تاریخ ٢٣ اردیبهشت ١٣٨٠ صورت گرفته، ذکر کرده‌اند. مقتول همسر صاحبکار متهم بوده است. آقای تاجیک در زمان این واقعه ١۶ سال داشت (عفو بین املل).

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. سازمانهای بین المللی حقوق بشراشاره به گزارشهایی می‌کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی به مخالفین سیاسی خود اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی نسبت داده وآنان را همراه با محکومین غیرسیاسی دیگر اعدام می‌نمایند. هر سال، صدها نفر در دادگاههای جمهوری اسلامی به اتهام ارتکاب جرائم عمومی محکوم می‌شوند. شمار افرادی که بر اساس این گونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

بر اساس گزارش خبرنگار کیهان، فرزند یازده ساله مقتول در جریان این سرقت که به قتل مادرش منجر شد، از ناحیه گردن زخمی شد اما بعد از انتقال به بیمارستان ونجات از مرگ، توانست قاتل مادرش را به پلیس معرفی کند. اطلاعات بیشتری در باره مدارک و شواهد ارائه شده علیه متهم در دست نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

شعبه نهم دادگاه عمومی اصفهان آقای رستم تاجیک را به مرگ محکوم کرد. این حکم توسط شعبه نهم دیوان عالى كشور تایید شد. آقای رستم تاجیک ۱۹روز آذر ١٣٨۴ در ملأ عام در پارک باقوشخانه اصفهان به دار آویخته شد. روزنامه همشهری در این باره چنین گزارش می‌دهد: "مردم با تكبیر و هلهله خواستار اجرای حكم شدند. پزشک جوانی رستم را معاینه كرد و پس از تأیید صحت و سلامت وی، اعلام كرد متهم آماده اجرای حكم است. در همان هنگام دو مأمور او را به محل اجرای حكم بردند و مردم با شعارهای تشكر تشكر مأموران اجرای حكم را همراهی كردند".

تصحیح و یا تکمیل کنید