بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

رحمان پیروتی

درباره

سن: ۶۶
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
محل: کوی سنجک، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی

ملاحظات

آقای پیروتی در شهریور ۱۳۵۸ برای افشای کشتارهای دسته جمعی در کردستان، با آیت‌الله خمینی، آیت‌الله شریعتمداری و عباس امیرانتظام دیدار کرد

این صفحه یادبود در حال حاضر در دست بررسی و تکمیل می‌باشد و در اولین فرصت منتشر خواهد شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید