بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۵۵۰۱ – ۲۵۵۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۵۹؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ تیر ۱۳۵۹؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۳؛ قزوین، استان قزوین، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ تیر ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اسفند ۱۳۶۷؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۲۷ دی ۱۳۸۵؛ حکاری، ترکيه
اعدام: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ بهمن ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ فروردین ۱۳۸۹؛ بابلسر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ شهریور ۱۳۹۶؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ اسفند ۱۳۹۹؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ شهریور ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ دی ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۹۳؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ آبان ۱۳۶۷؛ گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۷؛ قزوین، استان قزوین، ايران، زندان مرکزی
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آذر ۱۳۹۴؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ آبان ۱۳۹۲؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مهر ۱۳۶۲؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ تیر ۱۳۵۸؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ مرودشت، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ خرداد ۱۳۹۴؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۸۸؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ فروردین ۱۳۸۷؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ سمنان، استان سمنان، ايران، زندان سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ خرداد ۱۳۸۷؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۱؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۱؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ فروردین ۱۳۸۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۶ خرداد ۱۳۹۴؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ تیر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.