بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۸۲۵۱ – ۱۸۳۰۰ از ۲۶۱۶۳
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آبان ۱۳۹۲؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۹۲؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۹۵؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۶۲ — تیر ۱۳۶۲؛ شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ مرداد ۱۳۹۴؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ اسفند ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ خرداد ۱۳۷۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ تیر ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ شهریور ۱۳۹۳؛ زندان مرکزی، قزوین، استان قزوین، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۰ — آذر ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ تیر ۱۳۶۱؛ زندان شهربانی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۱؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ کاشان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۹۴؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ آبان ۱۳۶۰؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۲ تیر ۱۳۵۹؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ آرژانتین، بوئنوس ايرس
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ آرژانتین، بوئنوس ايرس
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ آغاجاری، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۷؛ ملاير، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ملاير، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۳؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۶۱؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ آذر ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آذر ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مهر ۱۳۸۱؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ مهر ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ بهمن ۱۳۷۹؛ بروجرد، استان لرستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.