بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۵۵۱ – ۱۶۶۰۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۹۲؛ ايران، زندان کارون، اهواز، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۳؛ ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ ايران، گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آبان ۱۳۹۰؛ ايران، استان لرستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ شهریور ۱۳۸۷؛ ايران، اراک، استان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۶ خرداد ۱۳۹۴؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۹۲؛ ايران، اراک، استان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۲؛ ايران، زندان سمنان، سمنان، استان سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ ايران، زندان ایرانشهر، ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۸۹؛ ايران، زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ ايران، زندان زرند، زرند، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ دی ۱۳۸۵؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۴؛ ايران، اقلید، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۸۸؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ ايران، کرمان، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۹۰؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ ايران، قائم شهر، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۹۱؛ ايران، زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ ايران، زندان کارون، اهواز، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آبان ۱۳۹۵؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ ايران، زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۹۶؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۱ — ۱۳۹۲؛ ايران، زندان سمنان، سمنان، استان سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۹۱؛ ايران، کرمان، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۸۷؛ ايران، زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ خرداد ۱۳۶۷ — تیر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۵؛ ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ دی ۱۳۶۱؛ ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۳؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۹۱؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۸ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۸۲؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۱ — شهریور ۱۳۶۱؛ ايران، استان اردبيل
اعدام: تيرباران؛ ايران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، استان تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.