بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۳۷۰۱ – ۱۳۷۵۰ از ۲۵۴۱۰
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ خرداد ۱۳۸۸؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مهر ۱۳۸۶
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۸۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۳؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵؛ نور، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۹۴؛ زندان مرکزی، ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ دی ۱۳۹۲؛ استان اردبيل، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۸۸؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۷۸؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۸۷؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ خرداد ۱۳۸۷؛ زندان بابل، بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۸۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۹۲؛ کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ شهریور ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۹۲؛ هندیجان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۸۵؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸؛ زندان بابل، بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ شهریور ۱۳۹۲؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۶ — ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۹۰؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ جيرفت، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی یزد، يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ دليجان، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ فروردین ۱۳۹۰؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۲؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۵؛ شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۹۸؛ شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۸۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۸۸؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۹۲؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آذر ۱۳۹۰؛ زندان شاهرود، شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۸۷؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۳؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ زندان برازجان، برازجان، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۶؛ سپيدان، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۹۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۲؛ ساوه، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۹۵؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۵؛ تایباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ تیر ۱۳۸۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.