بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۳۷۰۱ – ۱۳۷۵۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸؛ ايران، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ايران، استان کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آبان ۱۳۹۰؛ ايران، بروجن، استان چهارمحال بختياری
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ تیر ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸؛ ايران، کرمانشاه، استان کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ ايران، استان کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۳؛ ايران، زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸؛ ايران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مهر ۱۳۹۵؛ ايران، نيريز، استان فارس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۹؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مهر ۱۳۹۵؛ ايران، خرم آباد، استان لرستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۹۵؛ ايران، کازرون، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۶۲ — مرداد ۱۳۶۲؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ تیر ۱۳۵۸؛ ايران، قزوين، استان زنجان
اعدام: تيرباران؛ ۴ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، کازرون، استان فارس
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۱؛ ايران، ساری، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آذر ۱۳۸۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۰ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، بابل، استان مازندران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران، استان اصفهان
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۷ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ ايران، گرگان، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۳؛ ايران، کرمان، استان کرمان
اعدام: ؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، اراک، استان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹؛ ايران، زندان قم، قم، استان قم
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ ايران، تهران، استان تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.