بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۳۶۵۱ – ۱۳۷۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آبان ۱۳۹۰؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، بروجن
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مهر ۱۳۹۵؛ استان فارس، ايران، نيريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مهر ۱۳۹۵؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۹۵؛ استان فارس، ايران، کازرون
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۶۲ — مرداد ۱۳۶۲؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ تیر ۱۳۵۸؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: تيرباران؛ ۴ مهر ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، کازرون
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آذر ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۰ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۷ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: ؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹؛ استان قم، ايران، زندان قم، قم
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ آذر ۱۳۹۴؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آبان ۱۳۹۲؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، گچساران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ خرداد ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ تیر ۱۳۶۳ — مرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.