بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

صانع زاده

درباره

سن: ۳۷
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰
محل: کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: جرم ضد انقلاب نامشخص

ملاحظات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، %ماده (٣)١٤ ز%viol_iccpr_14.3.g%

 • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

  اعلامیه جهانی حقوق بشر، %ماده ٥%viol_udhr_5%، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، %ماده ٧%viol_iccpr_7%؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، %ماده ١%viol_ctcidp_1%، %ماده ٢%viol_ctcidp_2%

 • حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

   میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، %ماده (٣)٩%viol_iccpr_9.3%، %ماده (١)١٤%viol_iccpr_14.1% %ماده ج (٣)١٤%viol_iccpr_14.3.c%

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

   میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، %ماده (٣)١٤ ه%viol_iccpr_14.3.e%

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

   میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، %ماده (١)١٤%viol_iccpr_14.1%

  حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

   میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، %ماده (٥)١٤%viol_iccpr_14.5%

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

   میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، %ماده (٤)٦%viol_iccpr_6.4%

  حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

   اعلامیه جهانی حقوق بشر، %ماده ٣%viol_udhr_3% ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، %ماده (١)٦%viol_iccpr_6.1%، %ماده (١)٩%viol_iccpr_9.1%؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، %ماده ١%viol_sopiccpr_1%

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

   میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، %ماده ٧%viol_iccpr_7%؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، %ماده ١%viol_ctcidp_1%، %ماده ٢%viol_ctcidp_2%

  تصحیح و یا تکمیل کنید