بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۳۴۵۱ – ۱۳۵۰۰ از ۲۵۵۳۱
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۹۲؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ دی ۱۳۶۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مرداد ۱۳۶۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ خرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ شهریور ۱۳۶۳؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۰؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۰؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ دی ۱۳۶۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ شهریور ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۹ اسفند ۱۳۵۸؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی، قزوین، استان قزوین، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۹۴؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ خرداد ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آذر ۱۳۶۰؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ دی ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ شهریور ۱۳۶۰؛ بندر گز، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ خرداد ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ خرداد ۱۳۶۱؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ ياسوج، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۲ — آبان ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.