بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۹۵۵۱ – ۹۶۰۰ از ۲۶۳۰۴
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ تیر ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مهر ۱۳۸۲ — آبان ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ خرداد ۱۳۹۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ تیر ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۲ تیر ۱۳۶۸؛ لینکه بانگاسه، پلاک ۵، وين، اتريش
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷؛ کوی سنجک، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ شهرستان نقده، استان آذربايجان غربی، ايران، قارنا
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۸؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۹۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۱۳۶۷ — ۱۳۶۸؛ استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۸؛ کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ تیر ۱۳۹۳؛ مهرستان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، روستای افشان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۸ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ فروردین ۱۳۹۶؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ فروردین ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ آبان ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آبان ۱۳۷۹ — آذر ۱۳۷۹؛ ايلام، استان ايلام، ايران، زندان مرکزی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۳؛ استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۸۰ — تیر ۱۳۸۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۸ شهریور ۱۳۶۰؛ بندر انزلی، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قزل حصار
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲ بهمن ۱۳۷۵؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مرکزی (دریا)
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ شهریور ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ بابل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ آذر ۱۳۶۱؛ سردشت، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۶۱؛ پيرانشهر، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳ خرداد ۱۳۵۸؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ نوشهر، استان مازندران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.