بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۴۰۱ – ۸۴۵۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مهر ۱۳۹۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۹۲؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آذر ۱۳۹۲؛ گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ خرداد ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۹۵؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۹۵؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ مهر ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ خرداد ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۵۸؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ استان مرکزی، ايران، ساوه
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ مرداد ۱۳۵۹؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ مرداد ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ شهریور ۱۳۵۹؛ استان يزد، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ مرداد ۱۳۵۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ فروردین ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۱؛ کراچی، پاکستان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.