بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۴۰۱ – ۸۴۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۸؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ اسفند ۱۳۵۹؛ استان فارس، ايران، پادگان عبدالله مسگر (میدان چوگان)، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، کازرون
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۹۷؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، زندان مرکزی، شهر کرد
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۶ شهریور ۱۳۷۱؛ برلن، آلمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۸۱؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۹۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آذر ۱۳۹۸؛ استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۹۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زابل
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان باختران، ايران، سر پل ذهاب
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۹۴؛ استان کرمان، ايران، رفسنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۹۴؛ استان کرمان، ايران، رفسنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۹۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۸۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، سراوان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۸۵؛ استان يزد، ايران، بافق
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۸۵؛ استان يزد، ايران، بافق
اعدام: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۹۶؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ خرداد ۱۳۶۶؛ ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ استان خوزستان، ايران، بهبهان
اعدام: تيرباران؛ ۳ دی ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، بهبهان
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲ بهمن ۱۳۶۳؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: فراقضایی- سلاح سرد؛ ۱۴ تیر ۱۳۷۳؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ آبان ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ شهریور ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۰؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.