بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۱۵۱ – ۸۲۰۰ از ۲۷۳۷۳
اعدام: تيرباران؛ ۵ شهریور ۱۳۶۰؛ ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شهریور ۱۳۶۳ — مهر ۱۳۶۳؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ تیر ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ آبان ۱۳۶۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۷۲؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ مهر ۱۳۷۹؛ دندی، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۴؛ زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۵۸؛ نهاوند، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ تیر ۱۳۵۹؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ دی ۱۳۶۰؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ اسفند ۱۳۶۰؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ مهر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۵۸؛ نجف آباد، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸؛ زندان قم، قم، استان قم، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ مرداد ۱۳۶۲؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ شهریور ۱۳۵۸؛ مريوان، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۷ تیر ۱۳۶۳؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ مرداد ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ آذر ۱۳۶۰؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ مهر ۱۳۵۸؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی، بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ مرداد ۱۳۶۰؛ جهرم، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ تیر ۱۳۶۲؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مهر ۱۳۸۷؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.