بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۷۵۵۱ – ۷۶۰۰ از ۲۵۵۲۷
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۴ شهریور ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۹۲؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۴ — مهر ۱۳۶۴؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ تیر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ خرداد ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: ؛ ۸ مهر ۱۳۶۱
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ خرداد ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ مهر ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ مرداد ۱۳۵۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۲؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۲؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ خرداد ۱۳۶۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ دی ۱۳۹۷؛ زندان نوشهر، نوشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی، قزوین، استان قزوین، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۶۶؛ میدان میهن، گنبد کاووس، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ مرداد ۱۳۵۹؛ فيروز آباد، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ آبان ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ شهریور ۱۳۶۰؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ خرداد ۱۳۶۰؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ تیر ۱۳۶۲؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ آبان ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۰؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آذر ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ آذر ۱۳۶۱؛ فومن، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ شهریور ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳؛ زندان قزل حصار، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۲؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ آذر ۱۳۶۰؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۶ مهر ۱۳۶۰؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.