بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۷۱۰۱ – ۷۱۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ آذر ۱۳۶۰؛ برازجان، استان بوشهر، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ آبان ۱۳۵۸؛ دیزل آباد، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱ شهریور ۱۳۵۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران، تقاطع بلوار علوی و خیابان کاکاوند
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ آغاجاری، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۱؛ ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۸۸؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ مرداد ۱۳۵۸؛ پاوه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ دیواندره، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ تیر ۱۳۶۲؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۹۵؛ استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ مرداد ۱۳۶۰؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۷۹؛ استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۶۲؛ استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ مهر ۱۳۶۳ — آبان ۱۳۶۳؛ خرمشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ شهریور ۱۳۹۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۶۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۶۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۵ دی ۱۳۹۶؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۰؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ کاشمر، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ خرداد ۱۳۹۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ خرداد ۱۳۹۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ خرداد ۱۳۹۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۰؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.