بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ابوطالب جواهری

درباره

ملیت: ايران
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۸ بهمن ۱۳۵۸
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران

ملاحظات

خبراعدام آقای ابو طالب جواهری و پنج نفر دیگر در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید (۹ بهمن ١٣٥٨).

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

بر اساس گزارش، متهم در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز محاکمه شد. اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

روزنامه اطلاعات اتهام متهم را "مباشرت در چندین فقره قتل و جرح مردم مسلمان در شب اول محرم سال گذشته {١٣٥٧}" ذکر کرد.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم وجود ندارد.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز آقای جواهری را به مرگ محکوم کرد.

تصحیح و یا تکمیل کنید