بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۲۰۱ – ۵۲۵۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۸۵؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۹۵؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۶؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۹۲؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ تیر ۱۳۹۲؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۵ دی ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ شهریور ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: تيرباران؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۶ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ خرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ اسفند ۱۳۵۷؛ شوشتر، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۷؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان سمنان، ايران، سمنان
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ مرداد ۱۳۶۰؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ تیر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، نور
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مهر ۱۳۹۳؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ دی ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۳ مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ مهر ۱۳۶۰؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، نهاوند
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۹۹؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۶۰؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ تیر ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ شهریور ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.