ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

مباحث حقوق بشر

مجازات اعدام

بنیاد عبدالرحمن برومند و روحانیون ایران
۲۵ آبان ۱۳۹۶
باربارا دی. کینگ، مدیر ارتباطات، قلمرو اسقف ساوانا
۴ آبان ۱۳۹۶
بنیاد عبدالرحمن برومند
۹ مهر ۱۳۹۶
فرشته ذبیحیان
۵ شهریور ۱۳۹۶
نمایندگی خراسان رضوی ایسنا
۳ بهمن ۱۳۹۵
ژان-ماری کَبَس/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۱ فروردین ۱۳۹۵
خاخام دکتر شمولی یانکلوویتز
۲۸ بهمن ۱۳۹۴
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب
۸ مهر ۱۳۹۴
کیانوش رزاقی
۲۲ آذر ۱۳۹۳
دانشجویان ایران ساکن اورپا /۹ مرجع تقليد
۲ آبان ۱۳۹۳
محمد مجتهد شبستری
۲۵ آذر ۱۳۹۲
عفوبین الملل/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۸ مهر ۱۳۹۲
صالح نظری
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
خليل همايي
۳۰ آبان ۱۳۹۱
عفو بین الملل/ترجمۀ بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۷ بهمن ۱۳۸۹
عفو بین الملل/ترجمه بنیاد برومند
۹ مهر ۱۳۸۸
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۲ بهمن ۱۳۸۶
روزنامه کیهان
۱۸ دی ۱۳۸۶
رولت دات اورگ/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۴ مرداد ۱۳۸۵
ژان میشل بلوخ/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۱ دی ۱۳۸۰
سازمان عفو بین الملل
۱۱ دی ۱۳۶۷