بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

حسین کریمی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۴ مرداد ۱۳۵۹
محل: اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص
اتهامات: توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی

ملاحظات

خبر اعدام آقای حسین کریمی و ٢ نفر دیگر ازمتهمین غیرنظامی شرکت در طرح کودتای نافرجام معروف به نوژه توسط خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی در اصفهان گزارش شد (٢٥ مرداد ١٣٥٩).

قسمتی از کیفرخواست دادستان (چاپ شده در روزنامه های جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مورخ ٢٨ تیر ١٣٥٩) درباره برخی دیگر از شرکت کنندگان در طرح همین کودتا چنین است: "این توطئه یک واقعه مجرد نیست که از آن بتوان در سطور یک کیفر خواست سخن گفت و این توطئه گران را نمیتوان متهمین عادی تلقی کرد، اینان مجرمینی هستند که حقیقت و شرافت و عزت بازیافته یک امت از بند رسته را به مسخره گرفته اند با توجه به مراتب فوق و با امعان نظر به آیات کریمه قرآن در مورد مجازات "یاغی" بر حکومت اسلامی صدور حکم شرعی مورد استدعاست."

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

بر اساس گزارش، دادگاه شعبه دوم ویژه جهت محاکمه ٧ نفر از متهمین توطئه کودتای نافرجام در عصر روز پنجشنبه ٢٣/٥/١٣٥٩ در محل دادسری انقلاب اسلامی ارتش اصفهان تشکیل جلسه داد. "در ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید قرائت گردید و آنگاه کیفرخواست متهمین {...} که همگی غیر نظامی بودند توسط دادستان انقلاب ارتش قرائت گردید." دادگاه به طور کلی ٥ ساعت به طول انجامید.

اتهامات

به غیر از اتهام کلی شرکت در طرح کودتای نافرجام، از اتهامات آقای کریمی به طور مشخص و جداگانه نامی برده نشد.

در کیفرخواست ٢٧/٤/١٣٥٩ دادستان درباره برخی دیگر از شرکت کنندگان در کودتای نافرجام نوژه آمده است که "این وابستگان رژیم پلید نظام پوسیده و ارتجاعی شاهی و امپریالیسم خونخوار و جهانخوار آمریکا و دست نشاندگان آن" می خواستند برای ملت ایران "سوسیال دموکراسی آمریکایی را به ارمغان بیاورند و بعد از دو سال اختناق مطلق و حکومت نظامی، سلطنت را به رفراندوم بگذارند."

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

گزارش به شنیدن "آخرین دفاعیات" اشاره کرد، اما در این باره توضیح بیشتری داده نشد.

حکم

آقای کریمی در دادسری انقلاب اسلامی ارتش اصفهان به اعدام محکوم شد و همان شب تیرباران گشت.

تصحیح و یا تکمیل کنید