بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

تیمور تیمورشاهی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۰ مهر ۱۳۵۸
محل: استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص

ملاحظات

خبر اعدام آقای تیمور تیمورشاهی در روزنامه کیهان ١٠‌مهر ١٣٥٨ به چاپ رسید.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان های بین المللی حقوق بشراشاره به گزارش هایی می کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به اتهام ارتکاب جرائم عمومی محکوم و همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می نمایند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

طبق گزارش کیهان، آقای تیمورشاهی به " لواط" متهم بود.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم وجود ندارد.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

طبق گزارش، دادگاه انقلاب اسلامی مرکز یک روز صبح تشکیل جلسه داد و " پس از بررسی های لازم" آقای تیمورشاهی را به اعدام محکوم کرد. حکم صادره سحرگاه روز بعد، یعنی ظرف کمتر از ٢٤ ساعت از زمان صدور، به اجرا در آمد. جسد نامبرده را به اداره پزشکی قانونی منتقل کردند.

تصحیح و یا تکمیل کنید