بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۴۵۱ – ۱۵۵۰۰ از ۲۵۷۱۷
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۰ — ۱۳۷۱؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ پنجوين، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ رانیه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۷۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ دی ۱۳۷۱؛ ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۱۸ اسفند ۱۳۷۱؛ کراچی، پاکستان
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲۵ اسفند ۱۳۷۱؛ رم، ايتاليا
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۷۱ — فروردین ۱۳۷۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۷۱ — فروردین ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۲؛ استان کرمان، ايران، سيرجان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۲؛ استان کرمان، ايران، سيرجان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۲؛ استان کرمان، ايران، سيرجان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۲؛ استان کرمان، ايران، سيرجان
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۷۲ — خرداد ۱۳۷۲؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۱۶ خرداد ۱۳۷۲؛ کراچی، پاکستان
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۱۶ خرداد ۱۳۷۲؛ کراچی، پاکستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۷۲ — شهریور ۱۳۷۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ مرداد ۱۳۷۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، حیاط شعبه یک دادگاه جزایی، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ مرداد ۱۳۷۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، حیاط شعبه یک دادگاه جزایی، مشهد
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۶ شهریور ۱۳۷۲؛ آنکارا، ترکيه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۷۲ — شهریور ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۷۲؛ استان اصفهان، ايران، میدان قیام، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۷۲؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۷۲؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۷۲؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۷۲ — مهر ۱۳۷۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت حيدريه
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۱۴ مهر ۱۳۷۲؛ بغداد، عراق
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۷۲ — آبان ۱۳۷۲؛ استان هرمزگان، ايران، رودان
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۷۲ — آبان ۱۳۷۲؛ استان هرمزگان، ايران، رودان
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۷۲ — آبان ۱۳۷۲؛ استان هرمزگان، ايران، رودان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۷۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.