بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۵۵۱ – ۱۵۶۰۰ از ۲۶۳۳۹
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۷۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۷۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۷۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۷۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۷۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۷۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۷۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۷۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۷۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۱۷ آذر ۱۳۷۳؛ رامهرمز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۱۷ آذر ۱۳۷۳؛ رامهرمز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ آذر ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ آذر ۱۳۷۳؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ دی ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ دی ۱۳۷۳؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۳ — ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۳ — ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۱۳۷۳ — ۱۳۷۴؛ سمنان، استان سمنان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ دی ۱۳۷۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ دی ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ دی ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ دی ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ دی ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ دی ۱۳۷۳؛ حلبچه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۹ دی ۱۳۷۳؛ دکان، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ بهمن ۱۳۷۳؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ بهمن ۱۳۷۳؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ بهمن ۱۳۷۳؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ بهمن ۱۳۷۳؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۷۳؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ فروردین ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ فروردین ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۴؛ منطقه الشعب، بغداد، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۴؛ منطقه الشعب، بغداد، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳ خرداد ۱۳۷۴؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ خرداد ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ خرداد ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ خرداد ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ تیر ۱۳۷۴؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ تیر ۱۳۷۴؛ سوران (ديانا)، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۹ تیر ۱۳۷۴؛ بغداد، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۹ تیر ۱۳۷۴؛ بغداد، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۹ تیر ۱۳۷۴؛ بغداد، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ تیر ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۹ تیر ۱۳۷۴؛ رانیه، عراق

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.