بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۷۰۱ – ۷۵۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: تيرباران؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: تيرباران؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.