بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۳۶۰۱ – ۳۶۵۰ از ۲۵۴۱۰
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۲ — شهریور ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۸۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ آذر ۱۳۶۱؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آبان ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ نوشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ دی ۱۳۹۱؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۹؛ پيرانشهر، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۷۶ — شهریور ۱۳۷۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸؛ زندان دزفول، دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ دی ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ تیر ۱۳۵۸؛ خرمشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۷۲؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ فروردین ۱۳۵۸؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ اسفند ۱۳۵۹؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استهبان، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ لار، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۳ — فروردین ۱۳۶۴؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۶۰؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۰؛ قم، استان مرکزی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.