بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۲۵۱ – ۲۴۳۰۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۹۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ استان مرکزی، ايران، خمين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ تیر ۱۳۷۵ — مرداد ۱۳۷۵؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۴؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۸۰؛ استان مازندران، ايران، زندان آمل، آمل
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گنبد کاووس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ خرداد ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ مرداد ۱۳۶۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۹ مهر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان زنجان، ايران، تاکستان
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۹ — شهریور ۱۳۶۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲۵ اسفند ۱۳۷۱؛ رم، ايتاليا
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ مرداد ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، زندان دزل آباد، پاوه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۶ بهمن ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، مشگين شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ شهریور ۱۳۹۱؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آبان ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۹۴؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه، مراغه
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۷۵؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: سنگسار؛ ۱۷ فروردین ۱۳۶۵؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.