بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۳۹۰۱ – ۲۳۹۵۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ بهمن ۱۳۸۰؛ استان زنجان، ايران، تاکستان
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، تنکابن
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸؛ زندان مراغه، مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵؛ زندان گرمسار، گرمسار، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مرداد ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مهر ۱۳۹۵؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آبان ۱۳۹۴؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ خرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۱ — مهر ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۵۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ زندان مریوان، مريوان، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ خرداد ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ دی ۱۳۵۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ خرداد ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۷۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۶ تیر ۱۳۶۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ اسفند ۱۳۵۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ شهریور ۱۳۹۲؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۴ — آبان ۱۳۶۴؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی، زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مهر ۱۳۹۷؛ زندان سیرجان، سيرجان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.