بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۳۶۰۱ – ۲۳۶۵۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مهر ۱۳۷۱؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مهر ۱۳۷۱؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مهر ۱۳۷۱؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ آذر، ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳؛ زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۸۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۸۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: حلق آویز؛ آذر، ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آذر، ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آذر، ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آذر، ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آذر ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آذر ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آذر ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آذر ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آذر ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آذر ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آذر ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ بهمن ۱۳۸۹ — اسفند ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۸۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۸؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۹۲ — بهمن ۱۳۹۲؛ استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۹۳؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۹۳؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۹۳؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۹۳؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۹۳؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۴؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۹ مهر ۱۳۸۶؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۹ مهر ۱۳۸۶؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مهر ۱۳۹۲ — آبان ۱۳۹۲؛ استان کرمانشاه، ايران، اسلام آباد غرب
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۹۲ — مهر ۱۳۹۲؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۸۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۸۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۸۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: حلق آویز؛ ۳ خرداد ۱۳۸۹؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.