بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۱۴۰۱ – ۲۱۴۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ آذر ۱۳۵۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ دی ۱۳۷۶؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۹؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۷؛ بیرجند، خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۷؛ بیرجند، خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۷؛ بیرجند، خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ آذر ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ آباده، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ دی ۱۳۹۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۳؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۳؛ سراوان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان سراوان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۹۹؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان ایرانشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۱؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳؛ ياسوج، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، زندان مرکزی یاسوج
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ آبان ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ دی، ۱۳۸۱؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ بهمن ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ آبان ۱۳۶۰؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۱؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ تیر ۱۳۶۱؛ سرخس، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آبان ۱۳۹۳؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۳ — شهریور ۱۳۶۳؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ تیر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ آذر ۱۳۹۵؛ کوی سنجک، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۳؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۳ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ شهریور ۱۳۶۰؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۸۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۸۹؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.